Μικρά Κείμενα #ΜΚ04 | Masao Yamamoto

Masao Yamamoto (1957 – )

Αυτό που γοητεύει στη τέχνη, είναι σε ένα έργο να υπαινίσσονται πολλά περισσότερα, από τα υλικά που χρειάστηκαν αρχικά για να φτιαχτεί.

Μια υπόνοια βυθισμένη σε μια βουβή αίσθηση, αποτέλεσμα της σιωπηλής συμφωνίας μεταξύ δημιουργού και θεατή, για συντονισμό σε κάτι που πολλές φορές αγγίζει το μεταφυσικό.
Συνήθως μέσα σε μια τέτοια συνθήκη, ο δημιουργός διακατέχεται από δυο βασικές αρχές, της πρόθεσης και της μεταμόρφωσης.

Η αρχική πρόθεση κρύβει όλη την έμπνευση που αναζητά ο θεατής, ενώ το τελικό αποτέλεσμα τη -μη φαινομενική- μεταμόρφωση που δέχεται η πραγματικότητα. Στο τελευταίο εντοπίζεται τελικά, και όλη η απόλαυση.

Το έργο του Masao Yamamoto κατέχει και υπερβαίνει αυτές τις δύο αρχές.

———-

Photo: Masao Yamamoto