Μικρά Κείμενα

Τα «Μικρά Κείμενα» αποτελούν μια σειρά από μικρά δοκίμια για τη φωτογραφία, τον κινηματογράφο και την τέχνη γενικότερα.

Με οδηγό μια ελεύθερη προσωπική σκέψη και προβληματισμό, δεν γεννήθηκαν για να υπηρετήσουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, ούτε στοχεύουν σε ορισμένο κοινό, αλλά στέκονται περισσότερο ως διαπιστώσεις και αναρωτήσεις περί έργων και δημιουργών, που προκαλούν το προσωπικό θαυμασμό.

Οι διατυπώμενες σκέψεις αντλούνται μέσα από τις παρουσιάσεις σεμιναρίων φωτογραφίας και κινηματογράφου, όπως, και από ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο σύνολο γραπτών δημοσιεύσεων.

Συνοπτικά, τα κείμενα αυτά, δεν προβάλουν παγιωμένες θέσεις, όσο προσωπικούς στοχασμούς, που διαμορφώνονται, αλλάζουν και μεταβάλλονται μέσα στο χρόνο, αλλά ταυτόχρονα διατηρούν πάντα το προσωπικό ζητούμενο, που είναι η αναζήτηση της ουσίας στην τέχνη μακριά από τους όποιους επιφανειακούς εντυπωσιασμούς.